Cicha09, teksty z lipca 2011 roku

1 tekst z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Cicha09.

Ona

"(...) Wzrok jej powędro­wał na je­go pal­ce u rąk, które zręcznie op­la­tały jej nad­gar­stek u pra­wej ręki. Czuła jak zsu­wa się z krawędzi łóżka i z lek­ka opa­da na je­go ciele. Jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lipca 2011, 21:15

Cicha09

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność