Cicha09, teksty z lutego 2011 roku

1 tekst z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Cicha09.

Każdy ma w so­bie dzieciaka, ta­ka prawda...
faj­nie, gdy jest ktoś obok Ciebie, kto się go równie jak ty, nie wstydzi .


____
486! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 lutego 2011, 21:09

Cicha09

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność