Cicha09, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Cicha09.

* * *

(...)-Ludzie w dłuższych związkach często za­pomi­nają, jak nieg­dyś ba­li się, że to co jest może runąć, może wtar­gnąć błąd, bo za mało się znają - prob­le­mem nie jest krótka zna­jomość, a podejście. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2011, 00:11

Ona

"(...) Wzrok jej powędro­wał na je­go pal­ce u rąk, które zręcznie op­la­tały jej nad­gar­stek u pra­wej ręki. Czuła jak zsu­wa się z krawędzi łóżka i z lek­ka opa­da na je­go ciele. Jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lipca 2011, 21:15

Cicha09

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność