Cicha09, teksty z lipca 2010 roku

1 tekst z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Cicha09.

Słowem led­wo nad­ra­biam,zra­nione uczu­cie gestami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 lipca 2010, 13:42

Cicha09

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność